kinhdoanhngatien@gmail.com
12/25 THỊNH LANG - ĐÌNH BẢNG - TỪ SƠN - BĂC NINH

CÔNG NGHỆ

16/Nov/2023

CÔNG NGHỆ DÙNG TRONG BAO BÌ PHỰC HỢP VÀ BAO BÌ MÀNG ĐƠN

MÁY IN 8-12 MÀU:

MÁY GHÉP KHÔ:

Các loại máy làm túi 3 biên, túi dán lưng, túi đáy đứng, túi zipper...

MÁY CHIA CUỘN:

MÁY CHIA CUỘN CAO TỐC:

MÁY THỔI MÀNG ĐƠN: