kinhdoanhngatien@gmail.com
12/25 THỊNH LANG - ĐÌNH BẢNG - TỪ SƠN - BĂC NINH

BAO BÌ GIÁ THỂ

16/Nov/2023

BAO BÌ GIÁ THỂ (ĐẤT TRỒNG CÂY, RAU, HOA):

 

 

CẤU TRÚC LÀ BAO DỆT PP CÓ IN ẤN: